काठमाडौंमा तरकारी भाउ सस्तो ! विवरणसहित


  • 85
    Shares

काठमाडौं : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले आज मंगलबारका लागि काठमाडौंको तरकारीको भाउ सार्वजनिक गरेको छ ।

दशैंको अन्तिम दिन अर्थाता कोजाग्रत पूर्णिमा हो । अहिले दशैंकै कारण पनि तरकारीको भाउ केही तल झरेको छ । गोलभेडा सानो (टनेल) केजीको २५ रुपैयाँ बढिमा ३५ रुपैयाँ रहेको छ ।  गोलभेडा सानो (भारतीय) १५ केजी रहेको छ । यस्तै, गोलभेडा सानो (लोकल)१८ देखि २५ रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

लौका केजीको ३० रुपैयाँसम्म तोरीको साग ४० रुपैयाँ केजी ५० सम्म, परवर (लोकल) ५० रुपैयाँसम्म, फर्सी पाकेको २५ केजी, बन्दा (लोकल) २५ रुपैयाँ  रहेको छ ।

यस्तै, स्कूस १० रुपैयाँ केजीमै पाइन्छ । हरियो फर्सी (डल्लो) ३० रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँसम्म, तितो करेला ४० केजीको, चिचिण्डो, २५ रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँसम्म, घिरौला ४० रुपैयाँसम्म, घिउ सिमी (लोकल) ४० रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

अन्य तरकारीको भाउ कति पुग्यो हेर्नुस् विवरणमा 

वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
अदुवाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
अनारके.जी.रू. ३००रू. ३२०३१०.००
अम्बाके.जी.रू. १००रू. १५०१२५.००
आलु रातोके.जी.रू. ६५रू. ६८६६.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. २८रू. ३०२९.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू. ४४रू. ४६४५.००
आलु सेतोके.जी.रू. ४०रू. ४२४१.००
इमलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ७०रू. ९०८०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. ४०रू. ५०४५.००
कागतीके.जी.रू. १४०रू. १६०१५०.००
किविकेजीरू. २००रू. ३००२५०.००
कुरीलोके.जी.रू. ६००रू. ७००६५०.००
केरादर्जनरू. ८०रू. ९०८५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. २२०रू. २५०२३५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ११०रू. १२०११५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ७०रू. ८०७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३००रू. ३२०३१०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गाजर(तराई)केजीरू. ७०रू. ८०७५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. १२०रू. १४०१३०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
गुन्दुकके.जी.रू. २००रू. २५०२२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. २५रू. ३५३०.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू. १५रू. २०१७.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. १८रू. २५२१.५०
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. १४०रू. १५०१४५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
घिरौलाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
चमसूरको सागके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १५०रू. १८०१६५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. ३५०रू. ४००३७५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
जिरीको सागके.जी.रू. ३५०रू. ४००३७५.००
झिगूनीके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
टाटे सिमीके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २२०रू. २३०२२५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २३०रू. २४०२३५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २८०रू. २९०२८५.००
तामाके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू. १९०रू. २००१९५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
निबुवाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
परवर(तराई)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
पिंडालूके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
पुदीनाके.जी.रू. ८००रू. ९००८५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ७५रू. ७८७६.५०
प्याज हरियोके.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. २५रू. ३५३०.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
बरेलाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ९०रू. ११०१००.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
भटमासकोशाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. २५रू. ३५३०.००
भिण्डीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १२०रू. १५०१३५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
मकै बोडीकेजीरू. ४०रू. ५०४५.००
मटरकोशाके.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
forex nepal.JPG
वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
मूला रातोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
मेथीको सागके.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. ११०रू. १२०११५.००
मौसमके.जी.रू. १२०रू. १३०१२५.००
रातो बन्दाके.जी.रू. २००रू. २५०२२५.००
रायो सागके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
लप्सीके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. २४०रू. २५०२४५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ३५०रू. ४००३७५.००
लौकाके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
सखरखण्डके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
सजिवनके.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
सलगमके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू. ११०रू. १२०११५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
सेलरीके.जी.रू. ४००रू. ५००४५०.००
सौफको सागके.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
स्कूसके.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
स्याउ(फूजी)के जीरू. २८०रू. ३००२९०.००
हरियो धनियाके.जी.रू. २५०रू. ३५०३००.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ३०रू. ४०३५.००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *